Med fluefiske som livsstil

Hardy Proteam


Velkommen til min hjemmeside!

Gjennom en lang fiskekarriere, er det ikke fritt for at jeg har opparbeidet meg en del erfaringer og kunnskaper innen ulike former for fluefiske. Jeg har i tillegg hatt en stor pasjon for både fluebinding, stangbygging, håvbygging, fluekasting og foto. Dette har brakt meg til en rekke vassdrag, både etter laks, Ørret, Røye og Harr.

På denne hjemmesiden skal jeg prøve å dele noen av mine kunnskaper med deg og kanskje gi deg nye ideer og inspirasjon til at du kan utvikle ditt fluefiske enda lengre!