Klassisk Døgnfluenymfe

17.08.2019

Den klassiske Døgnfluenymfa, er ofte førstevalget på fortommen når du ikke helt har avdekket vakgivere eller hva som rører seg på stedet. Disse har jeg gjerne både ufortynget og fortynget, samt i en rekke fargekombinasjoner. Disse fisker jeg gjerne både dead drift og som stigere. Noen ganger svømmende også. Det tidlige maifisket etter innlandsrøyen (i rennende vann), går ofte som hånd i hanske med denne imitasjonen. Da fisker vi ofte denne helt dead drift med nappindikator. Denne bindes i all hovedsak i krokstørrelse 10, 12 og 14.